Oficiální stránky obce

Úřední deska

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Úsilov 26.9.2011

Platnost od 19. 09. 2011 do 29. 09. 2011

1.Zahájení

2.Volba ověř.zápisu

3.Stanovení výše školného v MŠ Úsilov

4.Projednání proj.dokument.na kanalizaci a ČOV Úsilov

5.Projednání projekt.dokument. na teplovod a sušárnu v areálu Podhoranu Černíkov a.s.

6.odprodej parc.č.78/2 Podhoranu Černíkov a.s.

7.Různé

8.Diskuze

9.Usnesení a závěr

©2005-2019 Úsilov