Oficiální stránky obce

Úřední deska

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Úsilov 2.12.2011 od 18.00hod

Platnost od 23. 11. 2011 do 01. 12. 2011

Program:

1.Zahájení

2.Volba ověř.zápisu

3.Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

4.Prodej par.č.78/2

5.Projednání koupě par.č.22/1 v k.ú. Úsilov

6.Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků  s Měste Kdyně

7. Různé

8.Dizkuze

9.Závěr.

©2005-2019 Úsilov