Oficiální stránky obce

Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2016

počet podaných žádostí o informace0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu---
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů---
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Žadatelé podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly zodpovězeny na místě bez poplatku.

zpět na povinně zveřejňované informace

©2005-2019 Úsilov