Menu Zavřeno

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2021

počet podaných žádostí o informace0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákonaŽadatelé podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly zodpovězeny na místě bez poplatku.

zpět na povinně zveřejňované informace

Rolovat nahoru