Menu Zavřeno

Poloha obce, původ jména Úsilov

Kde leží Úsilov

Obec Úsilov leží 7km východně od Kdyně v rozlehlé kotlině, obklopené zalesněnými hřebeny Chudenické a Švihovské vrchoviny. Vsí, položenou na úpatí Černé skály (731 m n. m.), protéká potok Dubovka, na němž byly v minulosti vytvořeny 2 rybníky – větší, nazývaný Mlýnský, a menší, zvaný Pilařský. Jádro původní vsi se patrně rozkládalo při severním okraji Pilařského rybníka v místech, kde se stýkaly cesty do Mezholez, Rudoltic a Vílova. Na zástavbu vsi navazoval vrchnostenský dvůr se starým šlechtickým sídlem, které je dnes nejcennější a prakticky jedinou památkou Úsilova. Ves položená stranou hlavních komunikací si udržela původní zástavbu i ráz, narušený pouze rozlehlým zemědělským komplexem.

Ves má velice malebné okolí, prochází tudy i zelená turistická značka, stoupající lesy na nedaleký vrch Koráb s rozhlednou a restaurací. Milovníky historie a starých příběhů sem přiláká místní tvrz, jejíž budoucí využití a záchrana je prozatím nejasná.

Původ jména Úsilov

Název vsi byl v minulosti a je i dnes velice proměnlivý. Podle jazykovědce A. Profouse vznikl název vsi od velkého úsilí, které bylo k jejímu založení zapotřebí, tedy ves pracovitých, pilných lidí, anebo v ironii myšlený pravý opak tohoto významu. Nejstarší známý tvar z roku 1379 je Vsilov, roku 1404 Vssylow, 1533 Ausylow, později byly užívány tvary Ousilov, Ouslov, Houslov, Houslovo. Současný oficiální název je sice Úsilov, běžně se však o vsi mluví jako o Houslově.

Rolovat nahoru