Menu Zavřeno

Stará vyobrazení úsilovského sídla z konce 17. století

Úsilovská tvrz v roce 1698
(SOA Jindřichův Hradec)

Zajímavým a výjimečně dochovaným ikonografickým materiálem jsou stará vyobrazení Úsilova z 80. a 90. let 17. století. Jedná se o tři kresby, které byly součástí starých map, jež zřejmě vznikly jako podklad ke hraničnímu sporu o les Zalč. Spor probíhal mezi majitelkou Úsilova Markétou Venclíkovou a jejími sousedy, kteří drželi sousední sídlo v Mezholezích, bratry Jiřím Kryštofem a Petrem Divišem, Sudy Lukavskými z Řeneč.

První vyobrazení, datované rokem 1698 a nadepsané Ausylow, přináší pohled na sídlo, v jehož popředí stojí rozlehlý objekt s klenutým vjezdem, za nímž vystupuje věž s jehlancovou střechou a k ní přiléhající objekt. Obdobně je tvrz zachycena i na druhém vyobrazení, nadepsaném Twrz Ausylow, za níž jsou zobrazeny dva rybníky, nazvané Rybníczky Ausilowsky. Tvrz je zde zachycena opět ze stejného pohledu, v popředí s dlouhým objektem, za nímž vystupuje starší jádro stavby s nízkou věží, která je kryta krovem, jenž se podobá přilbici. K věži přiléhají další dva objekty, uzavřené vysokou hradbou. Věž zobrazenou na staré mapě můžeme pravděpodobně ztotožnit s dnešní patrovou stavbou, založenou na nepravidelném čtvercovém půdorysu. Stavení, které k ní přiléhá, je zřejmě stará tvrz, dnešní sýpka přebudovaná na tělocvičnu. Dlouhé stavení v popředí veduty je patrně tzv. novou tvrzí, která buďto zanikla nebo se zachovala ve zbytcích obytného objektu přistavěného ke staré tvrzi. Třetí zobrazení je schématičtější a jeho podstatná část chybí. Přesto i zde je patrný klenutý vjezd do tvrze, známý ze dvou předcházejících vyobrazení.

Úsilovská tvrz v 90.letech 17.století
(SOA Jindřichův Hradec)
Úsilovská tvrz v 90.letech 17.století (SOA Jindřichův Hradec)

Rolovat nahoru