Menu Zavřeno

Spolky a instituce v obci

Knihovna

V současné době je čtenářům k dispozici 568 titulů. Nabídka knihovny se pravidelně obměňuje.

Mateřská škola

Obecní úřad Úsilov je zřizovatelem místní mateřské školy. Tuto školu navštěvují děti z Úsilova, Černíkova, Mezholez, Rudoltic, Slavíkovic a Vílova. V současné době je celkový počet dětí 14.

Budova mateřské školy byla v roce 2004 zrekonstruována podle směrnice EU celkovým nákladem 160 000 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů Úsilov

Hasičský sbor v obci má dlouholetou tradici. Byl založen 15.2.1903 v hostinci Jakuba Kubovce. Tehdejší sbor čítal 26 členů a k dispozici měl jednu ruční stříkačku.

Své poslání plní sbor dobrovolných hasičů i dnes.

Sokol Úsilov

Organizace byla založena v březnu 1962. Je vlastníkem společenského sálu v obci (postaven v letech 1982-1986), který slouží členům organizace jako tělocvična.

Rolovat nahoru