Menu Zavřeno

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2023

počet podaných žádostí o informace2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
počet podaných stížností0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákonaŽadatelé dále podávali jednoduché ústní dotazy, které byly zodpovězeny na místě bez poplatku.

zpět na povinně zveřejňované informace

Rolovat nahoru